Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 74: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 16. 3. 1987

CHEMICKÝ ROZBOR MANGANU Stanovení obsahu hliníku

ČSN 42 0566 část 8

Химический анализ марганца. Определение содержания алюминия

Chemical analysis of manganese. Determination of aluminium content

Tato norma platí pro mangan kovový a nitridovaný a předepisuje metodu atomové absorpční spektrometrie pro stanovení hliníku při jeho obsahu od 0, 01 % do 1 %.

Při provedení rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky pro rozbor feroslitin podle ČSN 42 0549.

Podstata metody

1. Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselinách a na rozprášení vzniklého roztoku do plamene acetylen-oxid dusný. Absorbance hliníku se měří při vlnové délce 396, 2 nm.

Přístroj

2. Atomový absorpční spektrofotometr se zdrojem záření pro hliník, s příslušenstvím.

Vzorky

3. Ke stanovení se použije vzorek ve formě prášku, prosátého sítem o délce strany oka 0, 160 mm.

Chemikálie a látky pomocné

4. Pro stanovení se použijí tyto chemikálie: Kyselina dusičná ρ= 1, 40 g/cm, roztok (1 + 1)

Nahrazuje ČSN 42 0665 z 30. 6. 1961

Účinnost od: 1. 4. 1988

27567

Zdroj: www.cni.cz