Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 74: 543           ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA           Schválena: 16. 3. 1987

CHEMICKÝ ROZBOR MANGANU Stanovení obsahu hořčíku

ČSN 42 0566 část 10

Химический анализ марганца. Определение содержания магния

Chemical analysis of manganese. Determination of magnesium content

Tato norma platí pro mangan kovový a nitridovaný a předepisuje metodu atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu hořčíku od 0, 005 %

do 2 %.

Při provedení rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky pro rozbor feroslitin podle ČSN 42 0549.

Podstata metody

1. Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselinách a na rozprášení vzniklého roztoku do plamene acetylen - oxid dusný přístroje pro atomovou absorpční spektrometrii. Absorbance hořčíku se měří při vlnové délce 285, 2 nm.

Přístroj

2. Atomový absorpční spektrofotometr se zdrojem záření pro hořčík, s příslušenstvím.

Vzorky

3. Ke stanovení se použije vzorek ve formě prášku, prosátého sítem o délce strany oka 0, 160 mm.

Chemikálie a látky pomocné

4. Pro stanovení se použijí tyto chemikálie:

Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3, roztok (1 + 1)

Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztoky (1 + 1) a (1 + 50)

Nahrazuje ČSN 42 0665 z 30. 6. 1961

Účinnost od: 1. 4. 1988

27569

Zdroj: www.cni.cz