Zdroj: www.cni.cz

MDT 546. 28: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 4. 1. 1991

CHEMICKÝ ROZBOR KŘEMÍKU Stanovení draslíku

ČSN 42 0605 část 5

Химический анализ кремния. Определение содержания калия

Chemical analysis of silicon. Determination of potassium

Tato norma předepisuje pro stanovení draslíku v křemíku metodu atomové absorpce od 0, 01 do 0, 5 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině dusičné a fluorovodíkové, na odstranění křemíku jako fluorid křemičitý po odpaření s kyselinou chloristou a na změření absorbance draslíku v plameni acetylen-vzduch při vlnové délce 766, 5 nm.

2 PŘÍSTROJ

2. 1 Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím

2. 2 Zdroj záření pro draslík

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1 Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3, roztok (1+1).

3. 2 Kyselina fluorovodíková 40 %.

3. 3 Kyselina chloristá q = 1, 67 g/cm3 *).

*) Při práci s kyselinou chloristou se musí dodržovat všechna bezpečnostní opatření a pracovat v digestoři určené a vybavené pro práci s touto kyselinou.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 11. 1991

27579

Zdroj: www.cni.cz