Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 35. 018          ČESKOSLOVENSKA STÁTNÍ NORMA             Schválena: 8. 12. 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

LOŽISKOVÉ KOVY NA BÁZI MĚDI Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

ČSN 42 0611

část 1

Подшипники медных сплавов. Общие требования к методам химического анализа

Copper bearing metals.

General requirements for methods of

chemical analysis

Tato část normy určuje všeobecné požadavky pro chemický rozbor ložiskových kovů na bázi mědi.

1.   Vzorky pro chemický rozbor se odebírají podle ČSN 42 1303 a podle odpovídajících ČSN na příslušné výrobky.

2.   Laboratorní odměrné nádobí musí odpovídat ČSN 70 4100. Odměrné nádobí musí být kalibrováno.

3.  Všechny používané chemikálie musí mít stupeň čistoty nejméně chemicky čisté (ch. č. ), pokud nejsou uvedeny v příslušných normách na stanovení obsahu prvků jiné požadavky.

4.  К přípravě vodných roztoků a k provedení rozboru se používá destilovaná voda nebo deionizovaná voda odpovídající kvality, pokud nejsou uvedeny v příslušných normách na stanovení obsahu prvků jiné požadavky.

5.   Stupeň ředění kyselin a roztoků se vyjadřuje ve tvaru A+B, např. 1+4, kde A označuje objemovou část zřeďované chemikálie (např. koncentrované kyseliny) а В označuje objemovou část použitého ředidla (např. vody).

6.  Koncentrace roztoků se vyjadřuje jako:

a) relativní hustota (q);

b)  hmotnost látky v gramech na objemovou jednotku roztoku (hmotnostní koncentrace, g/dm3);

c)  hmotnost látky v gramech v poměru na 100 gramů roztoku (hmotnostní podíl, % hmot. );

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 3. 1988

27581

Zdroj: www.cni.cz