Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 791. 3. 042:

: 669. 22: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 10. 4. 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

STŘÍBRNĚ PÁJKY Stanovení fosforu

ČSN 420616

část 7

Серебряные припои. Метод определения содержания фосфора

Silver solders. Determination of phosphorus

Tato norma předepisuje pro stanovení fosforu ve stříbrných (tvrdých) pájkách od 3 do 7 % metodu vážkovou.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině dusičné, oxidaci fosforu manganistanem, odstranění stříbra jako chlorid stříbrný a na vyloučení fosforu jako fosfomolybdenan amonný. Po rozpuštění sraženiny v amoniaku se fosfor sráží hořečnatou solucí jako fosforečnan hořečnatý. Sraženina se zfiltruje, spálí a vyžíhá se. Váží se heptaoxodifosforečnan hořečnatý (Mg2P207).

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1  Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3, roztoky (1 + 1), (1 + 4) a (1 + 99).

2. 2  Kyselina chlorovodíková, q = 1, 19 g/cm3, roztok (1 + 1).

2. 3  Manganistan draselný, roztok 20 g/dm3.

2. 4  Peroxid vodíku, roztok (1 + 9).

2. 5  Amoniak, q = 0, 91 g/cm3 a roztoky (1 + 1) a (1 + 9).

2. 6  Bromthymolová modř, roztok 1 g/dm3.

2. 7  Dusičnan amonný, roztoky 200 g/dm3 a 20 g/dm3.

2. 8  Molybdenan amonný [(NH4)6 Mo7O24. 4H2O], roztok: 80 g molybdenanu amonného se rozpustí v 540 cm3 vody a 100 cm3 roztoku amoniaku (1 +9). Je-li třeba, roztok se zfiltruje a pak se za míchání vlije tenkým proudem do mírně ochlazeného roztoku kyseliny dusičné [960 cm3 roztoku kyseliny dusičné (1 + 1) a 250 cm3 vody]. Jestli se vyloučí trochu kyseliny molybdenové, roztok se musí před použitím zfiltrovat.

2. 9  Kyselina vinná, roztok 400 g/dm3.

Nahrazuje: ČSN 42 0616 část 10 a 11 z 18. 9. 1974

Účinnost od: 1. 4. 1991

27594

Zdroj: www.cni.cz