Zdroj: www.cni.cz

MPT 621. 791. 3. 042:

: 669. 22: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 10. 4. 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

STŘÍBRNÉ PÁJKY Stanovení olova

ČSN 420616

část 8

Серебряные припои. Метод определения содержания свинца

Silver solders. Determination of lead

Tato norma předepisuje pro stanovení olova ve stříbrných (tvrdých) pájkách od 0, 01 do 0, 25 % metodu atomové absorpce.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině dusičné a na změření absorbance olova v plameni acetylen-vzduch při vlnové délce 283, 3 nm.

2 přístroj

2. 1  Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím.

2. 2  Zdroj záření pro olovo.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3, roztoky (1 + 1) a (1 + 2).

3. 2  Stříbro a roztok: 25, 0 g stříbra se rozpustí ve 200 cm3 roztoku kyseliny dusičné (1 + 1), varem se odstraní oxidy dusíku, roztok se ochladí, převede se do odměrné baňky na 250 cm3, doplní se vodou po značku a promíchá se.

1 cm3 roztoku obsahuje 100 mg stříbra.

3. 3  Měď a roztok: 25, 0 g mědi se rozpustí ve 200 cm3 roztoku kyseliny dusičné (1 + 1), varem se odstraní oxidy dusíku, roztok se ochladí, převede se do odměrné baňky na 250 cm3, doplní se vodou po značku a promíchá se.

1 cm3 roztoku obsahuje 100 mg mědi.

3. 4 Zinek a roztok: 25, 0 g zinku se rozpustí ve 200 cm3 roztoku kyseliny dusičné (1 + 1), varem se odstraní oxidy dusíku, roztok se ochladí, převede se do odměrné baňky na 250 cm3, doplní se vodou po značku a promíchá se.

1 cm3 roztoku obsahuje 100 mg zinku.

Nahrazuje: ČSN 42 0616 část 12 z 18. 9. 1974

Účinnost od: 1. 4. 1991

27595

Zdroj: www.cni.cz