Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 791. 3. 042:

: 669. 22: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 10. 4. 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

STŘÍBRNÉ PÁJKY Stanovení antimonu

ČSN 420616

část 10

Серебряные припoи. Методы определения содержания сурьмы

Silver solders. Determination of antimony

Tato norma předepisuje pro stanovení antimonu ve stříbrných (tvrdých) pájkách od 0, 01 do 0, 2 % metodu atomové absorpce a metodu fotometrickou.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1 METODA ATOMOVÉ ABSORPCE

1. 1  Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině dusičné, na koprecipitaci antimonu s hydroxidy manganu a po rozpuštění sraženiny v kyselině chlorovodíkové na změření absorbance antimonu za přítomnosti organických rozpouštědel v plameni acetylen-vzduch při vlnové délce 231, 1 nm.

1. 2  Přístroj

1. 2. 1  Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím.

1. 2. 2  Zdroj záření pro antimon.

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina dusičná, ρ = 1, 40 g/cm3 a roztoky (1 + 1), (1 + 2)

a (1 + 9).

1. 3. 2  Kyselina chlorovodíková, ρ = 1, 19 g/cm3 a roztoky (2 + 1) a (1 + 5).

1. 3. 3  Amoniak, ρ = 0, 91 g/cm3.

1. 3. 4  Síran manganatý, roztok 80 g/dm3.

1. 3. 5  Manganistan draselný, roztok 30g/dm3.

1. 3. 6  Peroxid vodíku, roztok 30 %.

1. 3. 7  Ethylalkohol, 96 %.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 4. 1991

27597

Zdroj: www.cni.cz