Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 791. 3. 042:

: 669. 22: 543            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 10. 4. 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

STŘÍBRNÉ PÁJKY Stanovení cínu

ČSN 42 0616

část 12

Серебряные припои. Методы определения содержания олова

Silver solders. Determination of tin

Tato norma předepisuje pro stanovení cínu ve stříbrných (tvrdých) pájkách od 0, 01 do 0, 2 % metodu atomové absorpce a metodu fotometrickou.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1 METODA ATOMOVÉ ABSORPCE

1. 1  Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině dusičné, na koprecipitaci cínu s hydroxidy manganu a po rozpuštění sraženiny v kyselině chlorovodíkové na změření absorbance cínu v plameni acetylen-oxid dusný při vlnové-délce 224, 6 nm.

1. 2  Přístroj

1. 2. 1  Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím.

1. 2. 2  Zdroj záření pro cín.

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3 a roztoky (1 + 1), (1 + 2)

a (1 + 9).

1. 3. 2  Kyselina chlorovodíková, q = 1, 19 g/cm3 a roztoky (2 + 1), (1 + 5) a (5 + 95).

1. 3. 3  Amoniak, q = 0, 91 g/cm3.

1. 3. 4  Síran manganatý, roztok 80 g/cm3.

1. 3. 5  Manganistan draselný, roztok 30 g/dm3.

1. 3. 6  Peroxid vodíku, roztok 30 %.

1. 3. 7  Měď s hmotnostním zlomkem cínu pod 0, 002 %.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 4. 1991

27599

Zdroj: www.cni.cz