Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 2/. 8.

543          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 5. 12. 1988

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

NÍZKOTAVITELNÉ SLITINY

Stanovení bismutu metodou atomové absorpce

ČSN 42 0617 část 2

Легкоплавкие сплавы. Атомно-абсорбционный метод определения содержания висмута

Alloys meltable at low temperature. Determination of bismuth by the atomic absorption method

Tato norma předepisuje metodu atomové absorpce pro stanovení hmotnostního zlomku bismutu v nízkotavitelných slitinách uvedených v ČSN 42 1388 od 5 do 60 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštění vzorku směsi kyseliny dusičné a vinné a na změření absorbance bismutu v plameni acetylen-vzduch při vlnové délce 223, 1 nm.

2 PŘÍSTROJ

2. 1 Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím.

2. 2 Zdroj záření pro bismut.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1 Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3 a roztoky (1 + 1) a (5 + 95).

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 10. 1989

27601

Zdroj: www.cni.cz