Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 35'5:

546. 621. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 30. 11. 1989

CHEMICKÝ ROZBOR SLITIN MED - ZINEK Stanovení hliníku

ČSN 42 0620 část 10

ČSN 42 0620 část 10 (eqv ST SEV 1523-88)

Сплавы медно-цинковые. Методы определения алюминия

Copper-zinc alloys. Determination of aluminium

Tato norma je překladem ST SEV 1523-88 Slitiny měď-zinek. Stanovení hliníku metodou fotometrickou, metodou titrační a metodou atomové absorpce.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro slitiny měď-zinek a předepisuje metodu fotometrickou pro stanovení hmotnostního zlomku hliníku od 0, 01 do 0, 5 %, metodu titračně-komplexometrickou od 0, 5 do 3 % a metodu atomové absorpce od 0, 01 do 3 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602 (odpovídá ST SEV 4645-84).

1 METODA FOTOMETRICKÁ

1. 1 Podstata metody

Metoda je založena na oddělení rušivých prvků od hliníku elektrolýzou na rtuťové katodě nebo s platinovými elektrodami, na následném oddělení hliníku koprecipitací s hydroxidem železitým a po rozpuštění hydroxidů na vytvoření komplexu hliníku s eriochromcyaninem R. Absorbance zbarveného roztoku se změří při vlnové délce 535 nm.

Nahrazuje ČSN 42 0620 část 10 ze 4. 8. 1981

Účinnost od: 1. 1. 1991

27607

Zdroj: www.cni.cz