Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 356: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 24. 10. 1990

CHEMICKÝ ROZBOR BRONZŮ Stanovení beryllia

ČSN 42 0622 část 11

ČSN 42 0622 část 11 (eqv ST SEV 1536-89)

Химический анализ бронзов. Определение содержания бериллия

Chemical analysis of bronzes. Determination of beryllium

Tato norma je překladem ST SEV 1536-89 Bronzy. Stanovení beryllia metodou atomové absorpce a metodou vážkovou.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma předepisuje pro stanovení beryllia v bronzech metodu atomové absorpce a metodu vážkovou od 1, 5 do 2, 5 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky, stanovené v ČSN 42 0602 (odpovídá ST SEV 4645-84).

1 METODA ATOMOVÉ ABSORPCE

1. 1 Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině dusičné a na změření absorbance beryllia v plameni acetylen-oxid dusný při vlnové délce 234, 9 nm.

1. 2 Přístroj

Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím a zdrojem záření pro beryllium

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1 Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3, roztok (1+1).

1. 3. 2 Síran beryllnatý (BeSO4. 4H2O).

Nahrazuje ČSN 42 0622 část 11 8. 9. 1981

Účinnost od: 1. 7. 1991

27621

Zdroj: www.cni.cz