Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 35'6: 546. 821. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 8. 9. 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

BRONZY Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou

ČSN 42 0622* ST SEV 1538-79

část 13

Бронзы.

Фотометрический метод определения

содержания титана

Bronzes.

Determination of titan by the

photometric method

Touto normou se zavádí ST SEV 1538-79 Bronzy. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou (viz str. 3 až 6) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 6), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 1538-79 je odkaz na:

ST SEV 377-76 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 3095, část 4 Slitiny měď-hliník tvářené. Chemické složení ČSN 42 3095, část 5 Slitiny měď-berylium a měď-křemík tvářené. Chemické složení

ST SEV 1526-79 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0622, část 1 Bronzy. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Schválení ST SEV 1538-79 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany - Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Učinnost od: 1. 1. 1983

27623

Zdroj: www.cni.cz