Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 5: 669. 6. 001. 4         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 29. 6. 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

SLITINY ZINKU Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou

ČSN 42 0630*

ST SEV 2935-81

část 8

Сплавы цинковые. Фотометрический метод определения содержания олова

Zinc alloys.

Determination of tin by the

photometric method

Touto normou se zavádí ST SEV 2935-81 Slitiny zinku. Stanovení obsahu cínu metodou fotometrickou (viz str. 3 až 7) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 2935-81 je odkaz na: ST SEV 2928-81 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0630, část 1 Slitiny zinku. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje oddíly J, К a L v části II. Zkoušení v ČSN 42 0630 z 15. 1. 1960.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 2935-81 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1985

27651

Zdroj: www.cni.cz