Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 4: 543                  ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 11. 7. 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

OLOVO

Stanovení obsahu stříbra

metodou atomové absorpce

ČSN 42 0635* část 12

ST SEV 5012-85

Свинец. Атомно-абсорпционный метод определения содержания серебра

Lead. Determination of silver by the atomic absorption method

Touto normou se zavádí ST SEV 5012-35 Olovo. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce (viz str. 3 až 7) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 5012-85 je odkaz na:

ST SEV 4645-84 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Schválení ST SEV 5012-85 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovu, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Rudolf Černý

Účinnost od: 1. 7. 1987

27654

Zdroj: www.cni.cz