Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 4. 543                  ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 10. 8. 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

OLOVO Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce

ČSN 42 0635 část 14

OSN 42 0635 část 14 (eqv ST SEV 5509-86)

Свинец. Атомно-абоорбционный Mетод определения содержания магния

Lead. Determination of magnesium by the atomic absorption method

Tato norma je překladem ST SEV 5509-86 Olovo. Stanovení hořčíku metodou atomové absorpce.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma předepisuje pro stanovení hmotnostního zlomku hořčíku v olovu metodu atomové absorpce od 0, 0005 do 0, 05 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602 (odpovídá ST SEV 4645-84).

1. PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině dusičné a na změření absorbance hořčíku v plameni acetylen-vzduch nebo acetylen-oxid dusný při vlnové délce 285, 2 nm.

2. přístroj

Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím a se zdrojem záření pro hořčík.

Poznámka. К přípravě roztoků a provedení rozboru se používá křemenné, teflonové nebo platinové nádobí. Standardní roztoky a roztoky pro sestrojení kalibrační křivky se uchovávají v křemenných nebo polyethylenových nádobách.

Účinnost od: 1. 1. 1989

27656

Zdroj: www.cni.cz