Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 4. 543                    ČESKOSLOVENSKA STÁTNÍ NORMA Schválena: 10. 8. 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

OLOVO Stanovení vápníku metodou atomové absorpce

ČSN 42 0635 část 16

ČSN 42 0635 část 16 (eqv ST SEV 5511-86)

Свинец. Атомно-абсорбционный метод определения содержания кальция

Lead. Determination of calcium by the atomic absorption method

Tato norma je překladem ST SEV 5511-86 Olovo. Stanovení vápníku metodou atomové absorpce.

Ve smluvně právních vztazích pří hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma předepisuje pro stanovení hmotnostního zlomku vápníku v olovu metodu atomové absorpce od 0, 0005 do 0, 05 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602 (odpovídá ST SEV 4645-84).

1. PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině dusičné a na změření absorbance vápníku v plameni acetylen-oxid dusný při vlnové délce 422, 7 nm.

2. PŘÍSTROJ

Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím a se zdrojem záření pro vápník.

Poznámka. К přípravě roztoků a provedení rozboru se používá křemenné, teflonové nebo platinové nádobí. Standardní roztoky a roztoky pro sestrojení kalibrační křivky se uchovávají v křemenných nebo polyethylenových nádobách.

Účinnost od: 1. 1. 1989

27658

Zdroj: www.cni.cz