Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 4 + 669. 75: 669.

22. 001. 4                  ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA                  Schválena: 26. 8. 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

SLITINY OLOVO-ANTIMON

Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce

ČSN 42 0636*

ST SEV 3502-81

část 8

Сплавы свинцово-сурьмянистые. Атомно-абсорбционный метод определения содержания серебра

Lead-antimony alloys. Determination of silver by the atomic absorption method

Touto normou se zavádí ST SEV 3502-81 Slitiny olovo-antimon. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce (viz str. 3 až 6) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 6), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 3502-81 je odkaz na:

ST SEV 3282-81 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0636, část 1 Slitiny olovo-antimon. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru.

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje část 2 v ČSN 42 0636 z 1. 12. 1975.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 3502-81 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1984

27665

Zdroj: www.cni.cz