Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 24:

546. 621. 001. 4          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 11. 11. 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin NIKL Stanovení obsahu hliníku metodou foto metrickou

ČSN 42 0640*

ST SEV 2242-80

část 2

Никель. Фотометрический метод определения содержания алюминия

Nickel. Determination of nickel by the photometric method

Touto normou se zavádí ST SEV 2242-80 Nikl. Stanovení obsahu hliníku metodou fotometrickou (viz str. 3 až 7) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 2242-80 je odkaz na: ST SEV 2241-80 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0640, část 1 Nikl. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru.

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje oddíl A v části II. Zkoušení v ČSN 42 0640 z 16. 5. 1970.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 2242-80 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1983

27672

Zdroj: www.cni.cz