Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 24:

546. 46. 001. 4            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 11. 11. 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

NIKL

Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

ČSN 42 0640*

ST SEV 2250-80

část 9

Никель. Атомно-абсорбционный метод определения содержания магния

Nickel. Determination of magnesium by the atomic absorption method

Touto normou se zavádí ST SEV 2250-80 Nikl. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce (viz str. 3 až 6) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 6), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 2250-80 je odkaz na: ST SEV 2241-80 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0640, část 1 Nikl. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru.

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje změnu b) - 1/1977 k ČSN 42 0640 z 16. 5. 1970.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 2250-80 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1983

27674

Zdroj: www.cni.cz