Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 245: 669. 73, 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 2. 2. 1984

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

SLITINY NIKLU

Stanovení obsahu kadmia metodou polarografic-

kou a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0641*

ST SEV 3492-81

část 16

Сплавы никелевые. Полярографический и атомно-абсорбционный методы определения содержания кадмия

Nickel alloys.

Determination of cadmium by the polarigraphic method and atomic absorption method

Touto normou se zavádí ST SEV 3492-81 Slitiny niklu. Stanovení obsahu kadmia metodou polarografickou a metodou atomové absorpce (viz str. 3 až 10) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 10), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 3492-81 je odkaz na: ST SEV 2241-80 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0641, část 1 Slitiny niklu. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Schválení ST SEV 3492-81 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Uřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Účinnost od: 1. 1. 1985

27686

Zdroj: www.cni.cz