Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 75: 543         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 16. 3. 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin ANTIMON

Stanovení obsahu mědi metodou fotometrickou,

metodou polarografickou a metodou

atomové absorpce

ČSN 42 0645 část 4

Сурьма. Фотометрический, полярографический и атомно-абсорбционный методы определения содержания меди

Antimony. Determination of copper by the photometric method, Polarographic method and atomic absorption method

Tato část normy předepisuje stanovení obsahu mědi v antimonu fotometrickou metodou, polarografickou metodou a metodou atomové absorpce od 0, 01 do 0, 5 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1. METODA FOTOMETRICKÁ

1. 1.  Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku ve směsi kyseliny dusičné a vinné a na extrakci mědi roztokem diethyldithiokarbamanu olovnatého v chloroformu ze slabě amoniakálního prostředí. Absorbance organické fáze se měří při vlnové délce 435 nm.

1. 2.  Přístroj

Spektrofotometr nebo fotoelektrokolorimetr s příslušenstvím

1. 3.  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1.  Kyselina dusičná, ρ = 1, 40 g/cm3 a roztok (1+1)

1. 3. 2.  Kyselina chlorovodíková, ρ = 1, 19 g/cm3

1. 3. 3.  Kyselina vinná a roztok 400 g/dm3

1. 3. 4.   Rozpouštěcí směs: 200 g kyseliny vinné se rozpustí v 500 cm3 vody, přidá se 250 cm3 kyseliny dusičné, roztok se zředí vodou na 1000 cm3 a promíchá se.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1988

27698

Zdroj: www.cni.cz