Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 75: 543          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 16. 3. 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ANTIMON Stanovení obsahu síry metodou titrační

ČSN 42 0645 část 5

Сурьма. Титриметрический метод определения содержания серы

Antimony. Determination of sulphur by the titrimetric method

Tato část normy předepisuje stanovení obsahu síry v antimonu titrační metodou od 0, 005 do 0, 2 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1. PODSTATA METODY

Metoda je založena na spalování navážky vzorku v proudu kyslíku při teplotě 900 až 950°C, pohlcení vzniklého oxidu siřičitého ve vodě a na titraci kyseliny siřičité roztokem jodu za přítomnosti škrobu.

2. PŘISTROJ

2. 1.   Zařízení, umožňující spalovat navážku vzorku při teplotě od 900 do 950°C (obr. ).

2. 2.   Porcelánové lodičky, vyžíhané v proudu kyslíku po dobu 1 h při teplotě od 900 do 950°C (uchovávají se v exsikátoru).

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1988

27699

Zdroj: www.cni.cz