Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 75: 543          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA             Schválena: 16. 3. 1987

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ANTIMON

Stanovení obsahu niklu metodou polarografickou a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0645 část 6

Сурьма. Полярографический и атомно-абсорбционный методы определения содержания никеля

Antimony. Determination of nickel by the Polarographic method and atomic absorption method

Tato část normy předepisuje stanovení obsahu niklu v antimonu polarografickou metodou a metodou atomové absorpce od 0, 005 do 0, 2 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1. METODA POLAROGRAFICKÁ

1. 1.  Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině chlorovodíkové za přídavku peroxidu vodíku a na polarografickém stanovení niklu z amoniakálního prostředí za přítomnosti siřičitanu sodného v oboru potenciálů od 0 do minus 1, 4 V.

1. 2.  Přístroj Polarograf s příslušenstvím

1. 3.  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1.  Kyselina chlorovodíková, ρ = 1, 19 g/cm3 a roztoky (1+1) a (1+5)

1. 3. 2.  Peroxid vodíku, roztok 30%

1. 3. 3.  Amoniak, ρ = 0, 91 g/cm3, roztok (1+1)

1. 3. 4.  Želatina, roztok 5 g/dm3

1. 3. 5.  Siřičitan sodný, nasycený roztok, čerstvě připravený

1. 3. 6.  Nikl

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1988

27700

Zdroj: www.cni.cz