Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 28: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 4. 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ROZBOR MOLYBDENU

Stanovení manganu metodou fotometrickou

a metodami atomové absorpce

ČSN 42 0646 část 3

Молибден.         Фотометрический

и атомно-абсорбционные методы определения содержания марганца

Molybdenum. Determination of manganese by the photometric method and atomic absorption methods

Tato norma předepisuje pro stanovení manganu v molybdenu metodu fotometrickou a metodu atomové absorpce od 0, 0005 do 0, 05 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

Odběr vzorků práškového molybdenu se provádí podle ČSN 65 0511.

1 METODA FOTOMETRICKÁ

1. 1  Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku ve směsi kyseliny chlorovodíkové a dusičné, oddělení manganu od molybdenu dvojím srážením amoniakem s použitím soli železité jako kolektoru a po rozpuštění hydroxidů v kyselině dusičné na oxidaci Mn (II) na Mn (VII) jodistanem draselným. Absorbance roztoku se změří při vlnové délce 530 nm.

1. 2  Přístroj

Spektrometr nebo fotoelektrokolorimetr s příslušenstvím

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina chlorovodíková, q = 1, 19 g/cm3

1. 3. 2  Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3 a roztoky (1 + 1) a (1 + 3)

1. 3. 3  Rozpouštěcí směs kyselin: kyselina chlorovodíková a kyselina dusičná v poměru 3: 1

1. 3. 4  Kyselina sírová, q = 1, 84 g/cm3 a roztok (1 + 1)

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1990

27707

Zdroj: www.cni.cz