Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 28: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 4. 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ROZBOR MOLYBDENU Stanovení křemíku metodou vážkovou

ČSN 42 0646 část 5

Молибден. Гравиметрический метод определения содержания кремния

Molybdenum. Determination of silicon by the gravimetric method

Tato norma předpisuje pro stanovení křemíku v molybdenu vážkovou metodu od 0, 005 do 0, 2 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

Odběr vzorků práškového molybdenu se provádí podle ČSN 65 0511.

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštění vzorku ve směsi kyseliny chlorovodíkové a dusičné a na vyloučení kyseliny křemičité odpařením s kyselinou sírovou. Kyselina křemičitá se odfiltruje, vyžíhá se na oxid křemičitý a zváží se. Odpařením s kyselinou fluorovodíkovou se křemík odstraní jako fluorid křemičitý. Zbytek se vyžíhá a zváží. Z rozdílu hmotností před odstraněním oxidu křemičitého a po něm se zjistí obsah křemíku.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1  Kyselina chlorovodíková, q = 1, 19 g/cm3 a roztoky (1 + 1)

a (2 + 98)

2. 2  Kyselina dusičná, q = 1, 40 g/cm3

2. 3  Rozpouštěcí směs kyselin: kyselina chlorovodíková a kyselina dusičná v poměru 3: 1

2. 4  Kyselina sírová, q = 1, 84 g/cm3, roztok (1 + 1)

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1990

27709

Zdroj: www.cni.cz