Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 28: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 4. 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ROZBOR MOLYBDENU

Stanovení hořčíku

metodou atomové absorpce

ČSN 42 0646 část 8

Молибден. Атомно-абсорбционный метод определения содержания магния

Molybdenum. Determination of magnesium by the atomic absorption method

Tato norma předepisuje pro stanovení hořčíku v molybdenu metodu atomové absorpce od 0, 0005 do 0, 04 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

Odběr vzorků práškového molybdenu se provádí podle ČSN 65 0511.

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštění vzorku ve směsi kyseliny chlorovodíkové a kyseliny dusičné a na změření absorbance hořčíku v plameni acetylen-oxid dusný při vlnové délce 285, 2 nm.

Při stanovení hořčíku do hmotnostního zlomku 0, 01 % se použije metody přídavků standardního roztoku.

2 PŘÍSTROJ

2. 1  Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím

2. 2  Zdroj záření pro hořčík

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Redestilovaná nebo deionizovaná voda

3. 2  Kyselina chlorovodíková, g = 1, 19 g/ cm3 a roztok (1 + 1)

Účinnost od: 1. 1. 1990

27712

Zdroj: www.cni.cz