Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 28: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 4. 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ROZBOR MOLYBDENU

Stanovení sodíku

metodou atomové absorpce

ČSN 42 0646 část 9

Молибден. Атомно-абсорбционный метод определения содержания натрия

Molybdenum. Determination of sodium by the atomic absorption method

Tato norma předepisuje pro stanovení sodíku v molybdenu metodu atomové absorpce od 0, 001 do 0, 04 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

Odběr vzorků práškového molybdenu se provádí podle ČSN 65 0511.

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštení vzorku ve směsi kyseliny chlorovodíkové a dusičné a na změření absorbance sodíku v plameni acetylen-vzduch při vlnové délce 589, 0 nm.

Při stanovení sodíku do hmotnostního zlomku 0, 05 % se použije metody přídavků standardního roztoku.

2 PŘÍSTROJ

2. 1  Atomový absorpční spektrometr s příslušenstvím

2. 2  Zdroj záření pro sodík

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Redestilovaná nebo deionizovaná voda

3. 2  Kyselina chlorovodíková, ρ = 1, 19 g/cm3

Účinnost od: 1. 1. 1990

27713

Zdroj: www.cni.cz