Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 27: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 4. 1989

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

ROZBOR WOLFRAMU

Stanovení mechanických nečistot

metodou vážkovou

ČSN 42 0647 část 13

Вольфрам. Весовый метод определения содержания механических загрязнений

Tungsten. Determination of mechanical impurities by the gravimetric method

Tato norma předepisuje pro stanovení mechanických nečistot v práškovém wolframu metodu vážkovou od 0, 005 do 0, 03 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

Odběr vzorku práškového wolframu se provádí podle ČSN 42 0602.

1 PODSTATA METODY

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v peroxidu vodíku a po zalkalizování roztoku vzorku hydroxidem sodným, odstranění přebytku peroxidu vodíku a maskování wolframu kyselinou citronovou na stanovení mechanických nečistot metodou vážkovou.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1  Peroxid vodíku, roztok 30 %.

2. 2  Hydroxid sodný, roztok 100 g/dm3.

2. 3  Univerzální indikátorový papírek.

2. 4  Kyselina citronová, roztok 400 g/dm3.

3 PROVEDENÍ ROZBORU

K 10, 00 g vzorku v kádince na 600 cm3 se přidá 100 cm3 vody

Účinnost od: 1. 2. 1990

27727

Zdroj: www.cni.cz