Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 22: 543 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 14. 5. 1990

CHEMICKÝ ROZBOR STŘÍBRA A SLITIN STŘÍBRA Stanovení palladia

ČSN 42 0655 část 2

Серебро и серебряные сплавы. Методы определения содержания палладия

Silver and silver alloys. Determination of palladium

Tato norma předepisuje metodu vážkovou pro stanovení palladia ve stříbře a slitinách stříbra od 10 do 60 % a metodu atomové absorpce od 1 do 10 % palladia.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602.

1 METODA VÁŽKOVÁ

1. 1 Podstata metody

Metoda je založena na rozpuštění vzorku v kyselině dusičné a po odstranění stříbra kyselinou chlorovodíkovou na vysrážení palladia roztokem dimethylglyoximu. Vzniklá sraženina palladium-dimethyloximu se odfiltruje, vysuší a zváží se.

1. 2 Chemikálie a roztoky

1. 2. 1 Kyselina dusičná, ρ = 1, 40 g/cm3, roztoky (1+4) a (Ï+99).

1. 2. 2  Kyselina chlorovodíková, ρ= 1, 19 g/cm3, roztoky (1+9), (1+1) a (1+99).

1. 2. 3 Amoniak, ρ = 0, 91 g/cm3, roztok (1+1).

1. 2. 4 Dimethylglyoxim.

1. 2. 5 Ethylalkohol, 96 %.

1. 2. 6 Dimethylglyoxim, roztok 10 g/dm3 v ethylalkoholu.

1. 3 Provedení rozboru

Navážka vzorku o hmotnosti 0, 2 g při hmotnostním zlomku palladia do 30 % a 0, 1 g vzorku při hmotnostním zlomku nad 30 % se rozpustí

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

27745

Zdroj: www.cni.cz