Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 71: 546. 56: 543. 4                      ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                  Listopad 1992

HLINÍK A SLITINY HLINÍKU

Stanovení mědi metodou fotometrickou

s oxalyldihydrazidem

ČSN ISO 795

42 0672

Aluminium and aluminium alloys - Determination of copper content - Oxalyldihydrazide photometric method

Aluminium et alliages d'aluminium - Dosage du cuivre - Méthode photométrique à l'oxalyldihydrazide

Aluminium and Aluminiumlegierungen - Bestimmung des Kupfergehaltes - Photometrische Methode mit Oxalyldihydrazid

Tato norma obsahuje ISO 795: 1976.

Národní předmluva

Obdobné mezinárodní normy

ISO 795: 1976 Aluminium and aluminium alloys - Determination of copper content - Oxalyldihydrazide photometric method (Hliník a slitiny hliníku. Stanovení obsahu mědi. Fotometrická metoda s oxalyldihydrazidem)

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN ISO 796 a ČSN ISO 3980 nahrazuje část 4 ČSN 42 0670 z 15. 1. 1981 a společně ČSN ISO 3980 nahrazuje část 4 ČSN 42 0671 ze 13. 8. 1980.

Změny proti předchozím normám

Metoda karbamanová a kuprizonová je nahrazena metodou s bisacetaldehyd-oxalyldihydrazidem.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DLR. E/hliník, UFB/slitiny obsahující hliník, DLF. D/měď, YSS. H/ stanovení kvantity, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, BWG/spektrofotometrie, DQX. KT/oxalyldihydrazid

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711 - Ing. Zdena Náprstková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Federální úřad pro normalizaci a měření

27765


ČSN ISO 795

HLINÍK A SLITINY HLINÍKU

Stanovení obsahu mědi

Fotometrická metoda s oxalyldihydrazidem

ISO 795

První vydání 1976-02-01

MDT 669. 71: 546. 56: 543. 4

Deskriptory: aluminium, aluminium alloys, chemical analysis, determination of content, copper, spectrophotometric method.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 795 byla připravena technickou komisí ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny.

1 Předmět normy a rozsah použití

Tato mezinárodní norma určuje oxalyldihydrazidovou metodu pro stanovení obsahu mědi v hliníku a ve slitinách hliníku.

Metoda je použitelná pro stanovení obsahu mědi od 0, 002 % do 0, 8 % (m/m).

Metoda není zcela použitelná ve speciálním případě slitin s obsahem křemíku nad 1 % (m/m), pro které se má upravit tak, jak je popsáno v příloze A.

2

Zdroj: www.cni.cz