Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 71: 546. 76: 543. 42                     ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                  Listopad 1992

HLINÍK A SLITINY HLINÍKU

Stanovení chromu

metodou spektrofotometrickou

s difenylkarbazidem po extrakci

ČSN ISO 3978

42 0672

Aluminium and aluminium alloys - Determination of chromium - Spectrophotometric method using diphenylcarbazide, after extraction

Aluminium et alliages d'aluminium - Dosage du chrome - Méthode spectrophotométrique à la diphénylcarbazide, aprés extraction

Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bestimmung des Chroms - Spektrophotometrische Methode mit Diphenylkarbazid nach der Extraktion

Tato norma obsahuje ISO 3978: 1976 Národní předmluva

Obdobné mezinárodní normy

ISO 3978: 1976 Aluminium and aluminium alloys - Determination of chromium - Spectrophotometric method using diphénylcarbazide, after extraction (Hliník a slitiny hliníku. Stanovení chromu. Spektrofotometrická metoda s difenylkarbazidem po extrakci)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část 10 ČSN 42 0670 z 15. 1. 1981 a část 9 ČSN 42 0671 ze 13. 8. 1980.

Změny proti předchozím normám

Metoda v normě odpovídá prakticky předchozím vydáním.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DLR. E/hliník, UFB/slitiny obsahující hliník, DMD. D/chrom, YSS. H/ stanovení kvantity, ВО/BW/chemická analýza a zkoušení, BWG/spektrofotometrie, DQS. JS/difenylkarbazid, BTH/extrakční metody analýzy

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011711 - Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Federální úřad pro normalizaci a měření

27775


ČSN ISO 3978

HLINÍK A SLITINY HLINÍKU STANOVENÍ CHROMU SPEKTROFOTOMETRICKÁ METODA S DIFENYLKARBAZIDEM PO EXTRAKCI

ISO 3978

První vydání 1976-12-15

MDT 669. 71: 546. 76: 543. 42

Deskriptory: aluminium, aluminium alloys, chemical analysis, determination of content, chromium, spectrophotometric analysis, diphenylcarbazide

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 3978 byla připravena technickou komisí ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje spektrofotometrickou metodu s difenylkarbazidem po extrakci pro stanovení chromu v hliníku a ve slitinách hliníku.

2

Zdroj: www.cni.cz