Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 669.141.25

Prosinec 1992

NELEGOVANÉ OCELI NA ODLITKY
pro všeobecné použití

ČSN
ISO 3755

42 0952

 

 

 

Cast carbon steels for general engineering purposes

Aciers au carbon pour construction mécanique  d'usage général

Kohlenstoffstahlgub für allgemeine Verwendungszwecke

 

Tato norma obsahuje ISO 3755:1991

 

Národní předmluva

Norma obsahuje národní přílohu

 

Citované normy

ISO 4990:1986 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 42 1251     Přesně lité ocelové odlitky. Technické dodací předpisy

ČSN 42 1261     Ocelové odlitky. Technické dodací předpisy

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 3755:1991 Cast carbon steels for general engineering purposes (Nelegované oceli na odlitky pro všeobecné použití)

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 0952 z 16. 11. 1985.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: UN/UP/oceli, UOR/nelegované oceli, UVF.O/odlitky, CYI/ CYJ/ mechanické vlastnosti materiálu, BQB.E/chemické složení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní výzkumný ústav materiálu, úsek slévárenského výzkumu Brno, IČO 002 348, Ing. Jiří Novotný

Technická normalizační komise: TNK 69 Slévárenství - kovové odlitky

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Alexandra Červená

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
27868


Strana 2

NELEGOVANÉ OCELI NA ODLITKY

ISO 3755

PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

Druhé vydání

1991-10-15


 

MDT 669.14-14

 

Deskriptory: steels, cast steels, heat treatable steels, specification, mechanical properties, chemical composition.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 3755 byla připravena technickou komisí ISO/TC 17 Steel, subkomisí SC 11, Steel castings.

 

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 3755: 1976), z něhož vyšlo technickou revizí.

 

1 Předmět normy

 

1.1 Tato mezinárodní norma udává požadavky na osm značek nelegovaných ocelí na odlitky pro všeobecné použití. Čtyři z těchto značek mají stanoveny limity chemického složení pro zajištění stejné svařitelnosti.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz