Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14:543.05

Schválena: 29.4.1986

VZORKOVÁNÍ TECHNICKÉHO ŽELEZA
PRO CHEMICKOU A SPEKTROMETRICKOU
ANALÝZU Z LITÝCH VZORKŮ

ČSN 42 1211

JK

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

The sampling of technical iron for spectrometric and chemical analysis

 

Tato norma platí pro vzorkování technického železa pro chemickou a spektrometrickou analýzu z litých vzorků.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Vzorkování je odběr reprezentativní části materiálu, určeného ke zjištění jeho chemického složení.

 

2. Úpravou vzorku se rozumí specifické zpracování vzorku, určeného pro chemickou a spektrometrickou analýzu.

 

3. Odebírá se vzorek hrubý, který představuje úměrný podíl materiálu. Hrubý vzorek se pak upravuje na vzorek analytický, který musí odpovídat všem požadavkům analytické kontroly.

 

Nářadí a pomůcky

 

4. Ke vzorkování předzkoušek oceli, tavbových vzorků oceli, surového železa a litiny je třeba použít takovou metodu odběru, která zajistí reprezentativní analytický vzorek.

 

5. Při vzorkování a úpravě vzorku musí být místo, nářadí a pomůcky v naprosté čistotě.

 

6. Materiál pro zhotovení kokilek: měď, litina nebo měkká nelegovaná ocel.

 

II. ODBĚR VZORKU

 

Odběr oceli

 

7. Vzorek oceli (předzkoušky a tavby) se odebírá zvlášť upravenou lžicí, která musí být před odběrem propláchnuta ocelí.


Nahrazuje ČSN 42 1211
z 18.1.1967

Účinnost od:
1.7.1987

27877-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz