Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 669.24

Duben 1992

NIKL TVÁŘENÝ 42 3420
Ni92,0

ČSN 42 3420


 

 

 

Wrought nickel Ni92,0

Nickel corroyé Ni92,0

Geformtes Nickel Ni92,0

 

 

1X1.gif

 

Hodnoty uvedené v závorkách jsou informativní.

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
27980-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz