Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669-413

Schválena: 18.6.1990

PLECHY TLUSTÉ Z OCELÍ TŘÍD 10 AŽ 16
VÁLCOVANÉ ZA TEPLA
Rozměry

ČSN 42 5310

JK 136 1
JK 136 2
JK 136 3

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot-rolled plates of steels class 10-16. Dimensions

 

Tato norma stanoví rozměry a způsob objednávání tlustých plechů v tabulích válcovaných za tepla nespojitým pochodem z ocelí tříd 10 až 16, tloušťky 3 až 160 mm, včetně plechů se zaručovanými mechanickými a technologickými vlastnostmi jak při zvýšených, tak i při snížených teplotách.

 

Tato norma neplatí pro plechy v tabulích a ve svitcích z ocelí tříd 10 a 11 o tloušťce 1,8 až 12,5 mm, válcované za tepla spojitým pochodem (rozměry - viz ČSN 42 5308 a technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0208).

 

Pro dodávání plechů podle této ČSN platí technické dodací předpisy:

 

Pro plechy ocelové na kotle a tlakové nádoby - viz ČSN 42 0109.

Pro tvářené feriticko-perlitické oceli se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách - viz ČSN 42 0165.

Pro plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16, válcované za tepla pro obecné konstrukční použití - viz ČSN 42 0209.

Pro plechy na výrobu trupů říčních a námořních plavidel - viz ON 42 0180.

 

Označení

 

1. V označení tlustých plechů se uvede:

 

a) Název: plech v tabulích (P).

b) Rozměry: tloušťka - šířka x délka v mm.

c) Číslo této rozměrové normy s první doplňkovou číslicí vyjadřující jakost povrchu - viz čl. 5 a s druhou doplňkovou číslicí, která určuje stupeň rovinnosti - viz čl. 26.

d) Číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí vyjadřující stav oceli.

e) Číslo normy technických dodacích předpisů s první doplňkovou číslicí vyjadřující způsob dodávání a s druhou doplňkovou číslicí, která určuje výběr zkoušek - viz ČSN 42 0109, ČSN 42 0165, ČSN 42 0209 nebo ON 42 0180.


Nahrazuje ČSN 42 5310
z 27.6.1973

Účinnost od:
1.8.1991

28052-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz