Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 669.14-417

Schválena: 4.8.1989

REBROVANÉ PLECHY
Z OCELÍ TRIED 10 A 11 VALCOVANÉ ZA TEPLA

ČSN 42 5390

JK POV 136 4
136 6

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot-rolled ribbed plates of steels of class 10 and 11

 

Táto norma platí pre výrobu, rozmery, objednávanie a dodávanie rebrovaných plechov (ďalej iba plechy) z ocelí tried 10 a 11 valcovaných za tepla.

 

I. VŠEOBECNE

 

Povrchová kresba

 

1. Rebrá plechu tvoria kosoštvorce, ktorých dlhšia uhlopriečka je v smere valcovania plechu. Spravidla je dlhšia uhlopriečka rovnobežná s pozdľžnou hranou plechu.

Pre tvar kosoštvorca platí, že pomerVýrobca je povinný na požiadanie oznámiť odberateľovi rozmery a, b plechov, ktoré vyrába.

 

Rozmery v mm

 

1X1.gif

Nahrádza ČSN 42 5390
z 1.4.1978

Účinnosť od:
1.7.1990

28060-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz