Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 669.14-412/-415

Schválena: 4.8.1989

PLECHY Z OCELÍ TRIED 10 A 11 VALCOVANÉ
ZA TEPLA S OVÁLNYMI VÝSTUPKAMI

ČSN 42 5392

JK POV 136 4
136 6

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot-rolled tear bossed plate of steels of class 10 and 11

 

Táto norma platí pre výrobu, rozmery, objednávanie, skúšanie a dodávanie plechov s oválnymi výstupkami (ďalej iba plechy) z ocelí tried 10 a 11 valcovaných za tepla.

 

I . VŠEOBECNE

 

Povrchová kresba

1. Na jednej strane plechov tvorí povrchovú kresbu sústava oválnych výstupkov, ktorých os zviera so smerom valcovania plechov uhol 45°.

2. Vzájomne sa striedajú výstupky, ktorých osy sú na seba kolmé. Tým sa dosahuje rovnomerné vyplnenie plochy plechu výstupkami pod uhlom 45°.

 

1X1.gif

 

Rozmery v mm


Nahrádza ČSN 42 5392
z 20.9.1972

Účinnosť od:
1.8.1990

28061-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz