Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14-422

Schválena: 16.11.1985

Hutnictví železa
TYČE KRUHOVÉ VÁLCOVANÉ ZA
TEPLA VYSOKÉ A ZVLÁŠŤ VYSOKÉ
PŘESNOSTI
Rozměry

ČSN 42 5510
část 2

JK 132 až 134

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot-rolled round bars of high and special high precision. Dimensions

 

Tato norma platí pro rozměry a objednávání kruhových tyčí válcovaných za tepla vysoké a zvlášť vysoké přesnosti. Tyče se dodávají z ocelí tříd 10 až 17 a 19 podle jednotlivých materiálových listů.

 

Pro tyče kruhové válcované za tepla normální a zvýšené přesnosti platí ČSN 42 5510 - část 1.

Pro tyče kruhové z ocelí tříd 11 až 16 válcované za tepla k tažení za studena platí ON 42 5511.

 

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0138

                                ČSN 42 0220

                                ČSN 42 0221

                                ČSN 42 0222

 

1X1.gif

 

Rozměry a jejich mezní úchylky

1. Jmenovité průměry pro kruhové tyče, jejich mezní úchylky musí odpovídat údajům uvedeným v tab. 1.

Přechodné ustanovení: tyče zvlášť vysoké přesnosti budou vyráběny od 1. 1. 1990.


Nahrazuje ČSN 42 5516
z 28.12.1966

Účinnost od:
1.3.1987

28062-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz