Zdroj: www.cni.cz

NÁVRH ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ NORMY

MDT 669.14-423

Zveřejnění schváleno: 16.11.1985

TYČE PRŮŘEZU UPE Z KONSTRUKČNÍCH
OCELÍ VÁLCOVANÉ ZA TEPLA.
Rozměry

ČSN 42 5572

JK 134 86

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot rolled construction rods of cross section UPE. Dimension

 

Tento návrh normy se předkládá k praktickému ověření, eventuální připomínky a zkušenosti zašlete, pokud možno dvojmo, Úřadu pro normalizaci a měření, nejpozději do 31. 12. 1993.

 

Ustanovení tohoto návrhu ČSN mohou být použita a uplatňována, popř. stát se závaznými po vzájemné dohodě zúčastněných stran.

 

Tento návrh stanoví rozměry tyčí průřezu UPE z konstrukčních ocelí s rovnoběžnými plochami přírub válcovaných za tepla.

 

Tyče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0135.

 

1X1.gif

 

h – výška průřezu

b – šířka příruby

t1 – tloušťka stojiny

t2 – tloušťka příruby

R – poloměr vnitřního zaoblení

A – plocha průřezu
28069-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz