Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.23
669.14-462.3

Schválena: 30.8.1984

TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ HRDLOVÉ
K TEMOVÁNÍ
Rozměry

ČSN 42 5780


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Seamless spigot steel tubes. Dimensions

 

Tato norma stanoví rozměry a způsob objednávání bezešvých ocelových hrdlových trubek k temování, tvářených za tepla (dále jen trubky) používaných pro stavby vodovodů.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0250.

 

Označení

 

1. V označení trubek ocelových bezešvých hrdlových k temování se uvede:

 

a) název: trubka hrdlová k temování (TR HT),

b) rozměry: vnější průměr x tloušťka stěny (D x s),

c) číslo této rozměrové normy s první doplňkovou číslicí, vyjadřující druh povrchu,

d) číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí, vyjadřující stav oceli;

e) číslo normy technických dodacích předpisů s první doplňkovou číslicí, vyjadřující způsob dodávání a druhou doplňkovou číslicí, vyjadřující výběr zkoušek.

 

Příklad  označení

 

Trubka ocelová bezešvá hrdlová k temování s vnějším průměrem 108 mm, s tloušťkou stěny 4 mm, s povrchem opatřeným asfaltovou izolací, z oceli 11 353 ve stavu normalizačně žíhaném, s hutním atestem obsahujícím výsledky zkoušky tahem a zkoušky vnitřním přetlakem se označí:

 

TR HT 108 x 4 - ČSN 42 5780.5 - 11 353.1 - ČS. N 42 0250.12


Nahrazuje ČSN 42 5780
z 25.11.1964

Účinnost od:
1.1.1986

28083-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz