Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643
669.14-462.3

Schválena: 6.9.1983

TRUBKY BEZEŠVÉ PŘESNÉ Z OCELÍ TŘÍDY 17
TVÁŘENÉ ZA STUDENA
Rozměry

ČSN 42 6750


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Seamless precision stainless steel tubes. Dimensions

 

Tato norma stanoví rozměry, mezní úchylky, hmotnosti a způsob objednávání trubek bezešvých přesných z ocelí třídy 17 tvářených za studena.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0252.

 

Označení

1. V označení trubek se uvede:

a) název: trubka (TR Æ nebo TR KR);

b) rozměr: vnější průměr x tloušťka stěny (D x t);

c) číslo této rozměrové normy s doplňkovou číslicí vyjadřující druh povrchu (viz čl. 10);

d) číselná značka oceli s doplňkovou číslicí vyjadřující stav oceli;

e) číslo normy technických dodacích předpisů ČSN 42 0252 s první doplňkovou číslicí vyjadřující způsob dodávání a druhou doplňkovou číslicí vyjadřující výběr zkoušek (viz ČSN 42 0252 čl. 65 a 66).


Nahrazuje ČSN 42 6750
z 17.7.1963

Účinnost od:
1.1.1985

28108-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz