Zdroj: www.cni.cz

MDT 653. 451: 543               ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 20. 7. 1990

CÍNOWOLFRAMOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení manganu

ČSN 441505

Оловянновольфрамовые руды и концентраты. Определение содержания марганца

Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of manganese content

Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolfrámových rud a koncentrátů a určuje pro stanovení manganu metody

potenciometrickou - pro hmotnostní zlomek manganu od 0, 25 %, atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek manganu

od 0, 1 %.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 POTENCIOMETRICKÁ METODA

1. 1  Podstata metody

Vzorek se rozloží tavením s uhličitanem sodným a peroxidem sodíku, dvojmocný mangan se v neutrálním prostředí za přítomnosti difosforečnanu sodného titruje na trojmocný roztokem manganistanu draselného.

1. 2  Aparatura

Zařízení pro potenciometrickou titraci s párem elektrod platinová nasycená kalomelová nebo platinová - wolframová.

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3.

1. 3. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

1. 3. 3  Amoniak q = 0, 91 g/cm3.

1. 3. 4  Uhličitan sodný, bezvodý.

1. 3. 5  Peroxid sodíku.

1. 3. 6  Difosforečnan sodný, nasycený roztok (asi 150 g/l); připravuje se nejvýše 1 den před použitím.

Nahrazuje ČSN 44 1639 z 8. 7. 1970 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28222

Zdroj: www.cni.cz