Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 451: 543             ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA        Schválena: 20. 7. 1990

CÍNOWOLFRAMOVÉ RUDY

A KONCENTRÁTY

Stanovení oxidu hlinitého

ČSN 44 1507

Оловяннавольфрамовые руды и концентраты. Определение содержания окиси алюминия

Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of aluminium oxide content

Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolfrámových rud a koncentrátů a určuje stanovení oxidu hlinitého chelatometrickou metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží tavením s peroxidem sodíku, rušivé pivky se oddělí elektrolýzou s rtuťovou katodou v prostředí kyseliny sírové. Hliník se vysráží roztokem hexamethylentetraminem a stanoví chelatometricky na xylenolovou oranž jako indikátor.

2 APARATURA

2. 1  Zařízení pro elektrolýzu.

2. 2  Platinové síťkové elektrody s povrchem katody 1 dm2.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3, roztok 1 + 4.

3. 2  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3 a roztoky 1 + 1, 1+4 a 1 + 100.

3. 3  Peroxid sodíku.

3. 4  Chlorid amonný.

3. 5  Amoniak q = 0, 9. 1 g/cm3 a roztoky 1 + 3 a 1 + 100.

3. 6  Hexamethylentetramin, roztoky 30% a 1%.

3. 7  Disodná sůl kvseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA), roztok c (EDTA) = 0, 25 mol. 1-1.

Nahrazuje ČSN 44 1639 z 8. 7. 1970 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28224

Zdroj: www.cni.cz