Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 451: 543               ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 20. 7. 1990

CÍNOWOLFRAMOVÉ RUDY

A KONCENTRÁTY

Stanovení mědi

ČSN 441513

Оловянновольфрамовые руды и концентраты. Определение содержания меди

Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of copper content

Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a konceutrátů a určuje pro stanovení mědi metody

polarografickou - pro hmotnostní zlomek mědi od 0, 01 % atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek mědi

od 0, 002 %.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 POLAROGRAFICKÁ METODA

1. 1  Podstata metody

Vzorek se rozloží směsí kyseliny chlorovodíkové a dusičné a měď se stanoví polarograficky v prostředí amoniaku a chloridu amonného.

1. 2  Aparatura Polarograf.

1. 3  Chemikálie a roztoky

1. 3. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztok 1 + 1.

1. 3. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g /cm3 a roztok 1 + 1.

1. 3. 3  Amoniak q = 0, 91 g/cm3.

1. 3. 4  Chlorid amonný.

1. 3. 5  Siřičitan sodný, nasycený roztok.

1. 3. 6  Želatina, roztok 0, 5%.

Nahrazuje ČSN 44 1638 z 8. 7. 1970 a ČSN 44 1639 z 8. 7. 1970 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28230

Zdroj: www.cni.cz