Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 451: 543               ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 7. 1990

CÍNOWOLFRAMOVÉ RUDY

A KONCENTRÁTY

Stanovení fosforu

ČSN 44 1515

Оловянновольфрамовые руды и концентраты. Определение содержания фосфора

Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of phosphorus content

Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení fosforu fotometriokou metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží tavením s hydroxidem sodným, po odstranění kyseliny křemičité se fosfor oddělí spolu s železem srážením amoniakem a po rozpuštění sraženiny v kyselině chlorovodíkové se stanoví fotometricky jako molybdenová modř.

2 APARATURA

Spektrofotometr s příslušenstvím.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztoky 1 + 1, 1 + 2 a 1 + 9.

3. 2  Kyselina chloristá* q = 1, 68 g/cm3.

3. 3  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 1.

3. 4  Kyselina fluorovodíková, roztok 40 %.

3. 5  Kyselina bromovodíková q = 1, 48 g/cm3.

* Při práci s kyselinou chloristou je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, zejména je třeba mít digestoř vyzděnou šamotem nebo obloženou obkládačkami, se splachovacím odtahem. Dehydratovaná kyselina chloristá může nárazem nebo stykem s organickými sloučeninami explodovat.

Nahrazuje ČSN 44 1639 z 8. 7. 1970 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28232

Zdroj: www.cni.cz