Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 451: 543               ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 20. 7. 1990

CÍNOWOLFRAMOVÉ RUDY

A KONCENTRÁTY

Stanovení arsenu

ČSN 44 1516

Оловянновольфрамовые руды и концентраты. Определение содержания мышьяака

Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of arsenic content

Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolfrámových rud a koncentrátů a určuje stanovení arsenu potenciometrickou metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se rozloží kyselinou dusičnou a odpaří s kyselinou sírovou. Arsen se oddělí destilací jako chlorid arsenitý z prostředí kyseliny chlorovodíkové za přítomnosti síranu hydrazinia a bromidu draselného. V destilátu se stanoví arsen potenciometrickou titrací odměrným roztokem bromičnanu draselného.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3, roztok 3 + 2.

2. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

2. 3  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3, roztok 1 + 1.

2. 4  Síran hydrazinia.

2. 5  Bromid draselný.

2. 6 Bromičnan draselný, roztok

3 PRACOVNÍ POSTUP

Navážka vzorku 1 až 2 g se rozkládá v zakryté kádince na 400 cm3 zahříváním s 30 cm3 kyseliny dusičné. Po ukončení rozkladu se přidá 20 cm3 roztoku kyseliny sírové a zahřívá se v odkryté kádince do vzniku bílých

Nahrazuje ČSN 44 1638 z 8. 7. 1970 a ČSN 44 1039 z 8. 7. 1970 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28233

Zdroj: www.cni.cz