Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 451: 543               ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 20. 7. 1990

CÍNOWOLFRAMOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY Stanovení antimonu

ČSN 44 1517

Оловянновольфрамовые руды и концентраты. Определение содержания сурьмы

Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of antimony content.

Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení antimonu fotometrickou metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Po rozkladu vzorku kyselinami se antimon stanoví fotometrickou metodou založenou na reakci aniontu (SbCl6) - s krystalovou violetí za tvorby komplexní sloučeniny extrahovatelné trichlorethylenem z prostředí kyseliny chlorovodíkové.

2 APARATURA

Spektrofotometr s příslušenstvím.

3 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

3. 1  Kyselina chlorovodíková q = 1, 19 g/cm3 a roztok с (HCl) = = 8 mol. 1-1.

3. 2  Kyselina dusičná q = 1, 40 g/cm3.

3. 3  Kyselina sírová q = 1, 84 g/cm3 a roztoky 1 + 1, 1 + 6 a 1 %.

3. 4  Amoniak q = 0, 91 g/cm3.

3. 5  Síran železitoamonný Fe2(SO4)3(NH4)2SO4. 24 H2O roztok 5 %.

3. 6  Chlorid železitý, roztok 1 %.

3. 7  Síran amonný, roztok 0, 5 %.

Nahrazuje ČSN 44 1638 z 8. 7. 1970 a ČSN 44 1639 z 8. 7. 1970 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28234

Zdroj: www.cni.cz