Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 451: 543               ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 20. 7. 1990

CÍNOWOLFRAMOVÉ RUDY

A KONCENTRÁTY

Stanovení síry

ČSN 44 1520

Оловянновольфрамовые руды и концентраты. Определение содержания серы

Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of sulphur content

Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje stanovení síry spalovací metodou.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 PODSTATA METODY

Vzorek se žíhá v proudu kyslíku při teplotě 1200 °C, vzniklý oxid siřičity se absorbuje ve vodě a kyselina siřičitá se titruje odměrným roztokem jodu za použití škrobu jako indikátoru.

2 CHEMIKÁLIE A ROZTOKY

2. 1  Měď, drátky.

2. 2  Kyslík.

2. 3  Škrob, roztok 0, 5 %.

2. 4 Jod roztok

Do váženky se zabroušenou zátkou se naváží 6, 350 g čistého přesublirnovaného jodu. Obsah váženky se rychle vsype do od měrné baňky na 1 000 cm3, ve které je 15 g jodidu draselného rozpuštěného v 30 cm3 vody. Baňka se uzavře zátkou a protřepává se do rozpuštění jodu. Jod zbylý ve vážence se rozpustí v koncentrovaném roztoku jodidu draselného. Tento roztok se přidá k hlavnímu podílu a doplní vodou po značku. Titr roztoku jodu se stanoví na standardní vzorek rudy, analyzovaný obdobným způsobem.

Nahrazuje ČSN 44 1639 z 8. 7. 1970 viz DODATEK

Účinnost od: 1. 7. 1991

28237

Zdroj: www.cni.cz