Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 451: 543               ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 20. 7. 1990

CÍNOWOLFRAMOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY

Stanovení niobu, tantalu a skandia

ČSN 44 1523

Оловянновольфрамовые руды и концентраты. Определение содержания ниобия, тантала и скандия

Tin-tungsten ores and concentrates. Determination of niobium, tantalum and scandium content.

Tato norma platí pro chemický rozbor cínowolframových rud a koncentrátů a určuje

pro stanovení niobu, tantalu a skandia metodu

spektrochemickou - pro hmotnostní zlomek niobu, skandia od 0, 003 % a tantalu od 0, 01 % pro stanovení niobu metodu

fotometrickou         - pro hmotnostní zlomek niobu od 0, 2 %.

Při provádění rozboru musí být dodržena všechna ustanovení podle ČSN 44 1701.

1 STANOVENÍ NIOBU, TANTALU A SKANDIA METODOU SPEKTROCHEMICKOU

1. 1  Podstata metody

Vzorek se smísí se spektrochemickým tlumičem a po naplnění kráteru elektrody se vybudí jeho emisní spektrum v trvalém střídavém oblouku.

1. 2  Aparatura a příslušenství

1. 2. 1  Spektrograf s reciprokou lineární dispersí 0, 3 - 0, 4 nm/mm.

1. 2. 2  Budicí zdroj - generátor střídavého oblouku o intenzitě proudu 15 A.

1. 2. 3  Čárový fotometr.

1. 2. 4  Elektrody

grafitick: nosná SU 380, proti elektroda SU 201 (Elektrokarbon Topoľčany).

Podmínky snímání spektra závisí na použitém spektrálním přístroji a fotografické emulzi. Doba expozice by se měla pohybovat kolem 30 s.

Nahrazuje ČSN 44 10. 38 z 8. 7. 1970 a ČSN 44 1639 z 8. 7. 1970 viz DODATEK

Účinnost od: i. 7. 1991

28240

Zdroj: www.cni.cz