Zdroj: www.cni.cz

MDT 553. 461: 543                                    ČESKOSLOVENSKÁ NORMA                                      Prosinec 1992

Chromové rudy a koncentráty

METODY CHEMICKÉHO ROZBORU

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČSN ISO 6629

44 1580

Chromium ores and concentrates - Methods of chemical analysis - General instructions Minerais et concentrés de chrome - Méthodes d'analyse chimique - Instructions générales Chromerze und Chromkonzentrate - Methoden der chemischen Analyse - Allgemeine Anleitungen

Tato norma obsahuje ISO 6629: 1981.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 6129: 1981 dosud nezavedena, odpovídá ČSN 44 1612 část 2

Chemický rozbor chromových rud a koncentrátů. Stanovení hygroskopické vlhkosti.

ISO 6153: 1989 dosud nezavedena

ISO 6154: 1989 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

ISO 6629: 1981 Chromium ores and concentrates. Methods of chemical analysis. General instructions (Chromové rudy a koncentráty. Metody chemického rozboru. Všeobecná ustanovení)

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: DNH. E/chromové rudy, VDB. PP/koncentráty, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, АР/AW/obecné pojmy

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav pro výzkum rud, Mníšek pod Brdy, IČO 007 927 - RNDr. Eva Pavlíková, RNDr. Petr

Peták, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Federální úřad pro normalizaci a měření

28247


ČSN ISO 6629

CHROMOVÉ RUDY A KONCENTRÁTY METODY CHEMICKÉHO ROZBORU VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ISO 6629

První vydání 1981-04-15

MDT 553. 32: 543

Deskriptory: chromium minerals, chemical analysis, instructions

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické ko misi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 6629 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 65 Manganové a chromové rudy a byla rozeslána členům v únoru 1980.

Byla schválena členy z následujících zemí:

Austrálie

Rakousko

Bulharsko

Čína

Československo

Egypt

Francie

Maďarsko

Indie

Itálie

Japonsko

KLDR

Polsko Portugalsko Rumunsko Jihoafrická republika Velká Británie SSSR

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s tímto dokumentem.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma uvádí všeobecná ustanovení pro metody chemické analýzy chromových rud a kon centrátů.

2

Zdroj: www.cni.cz